رویارویی احمد ولی هوتک و باز محمد مبارز در ماه روان

(Last Updated On: March 29, 2017 5:34 pm)

Captureاحمدولی هوتک و باز محمد مبارز هوای نبرد در برابر یکدیگر را در سر می پرورانند.

احمد ولی هوتک از باز محمد مبارز خواسته است تا تأریخ رویارویی در داخل قفس را در برابر وی مشخص نماید.

از سوی دیگر باز محمد مبارز تاریخ ۳۰ همین ماه را از روز نبرد اعلام کرده است.

About Ariana News

Check Also

از جنرال ها تا ماموران پایین رتبه متهم به فساد به نهاد های عدلی معرفی شدند

(Last Updated On: October 21, 2017 3:24 pm)مقام های محلی میگویند، بیش از ۲۵۰ تن …