رویارویی احمد ولی هوتک و باز محمد مبارز در ماه روان

(Last Updated On: March 29, 2017 5:34 pm)

Captureاحمدولی هوتک و باز محمد مبارز هوای نبرد در برابر یکدیگر را در سر می پرورانند.

احمد ولی هوتک از باز محمد مبارز خواسته است تا تأریخ رویارویی در داخل قفس را در برابر وی مشخص نماید.

از سوی دیگر باز محمد مبارز تاریخ ۳۰ همین ماه را از روز نبرد اعلام کرده است.

About Ariana News

Check Also

غنی: سیستم تحصیلات عالی نیاز به تحول بنیادی دارد

(Last Updated On: August 17, 2017 6:20 pm) رییس جمهور غنی می گوید سیستم تحصیلات …