خبرهای تازه

دستکم ۷ تن در دو حملۀ انتحاری در پاکستان کشته شدند

1050754266روزنامۀ اکپرس تربیون پاکستان نوشته است که این انفجار ناشی از دو حملۀ انتحاری بوده که در بیرون از یک دادگاه در منطقۀ چارسده رخ داده است.

شاهدان میگویند که تیراندازی نیز در این ساحه جریان دارد.

رسانه های دیگر پاکستانی از احتمال تلفات نیز هشدار داده اند، اما تا کنون شمار دقیق کشته شده گان در این رویداد معلوم نیست.

یک مقام پولیس نیز گفته است که دو فرد مسلح میخواستند که داخل ساختمان این دادگاه شوند.

About Ariana News

Check Also

سیگار: تنها ۲۸ میلیون دالر در تهیه لباس ارتش افغانستان ضایع شده است

اداره بازرس ویژه امریکا برای افغانستان یا سیگار در تازه ترین گزارش خود می گوید …