حمله انتحاری کابل جان تنها نان آور خانه و مادر ۴ فرزند را گرفت

captureدر حملۀ انتحاری روز سه شنبه، یک بانوی که ده سال در پارلمان ماموریت کرده بود نیز قربانی شد.

فرزندان بانو فریده با مادر شان آخرین وداع را گفتند، و در اندوه از دست دادن مار تکه تکه شدۀ شان گریه میکنند.

مارسیلا، دختر بانو فریده گفت”ما را تباه کردند، انتحاری کردند و مادرم را از ما گرفتند، جواب خواهر کوچک ام را چه بدهم؟.”

این بانو سال ها پیش شوهرش را نیز از دست داده بود و تنها مادری بود که برای گذراندن زندگی با چهار فرزندش ده سال کار کرد و در اواخر، در تلویزیون شورای ملی مصروف بود.

پسر وی گفت: “همیشه مردم غریب و بیچاره همین مشکلات را روبرو میشوند.”

در همین حال مادر فریده با قلب درد دیده اش میگوید: “دخترم را از ما گرفتند، نمیدانم بدون او چه خواهم کرد.”

کودک خورد سال بانو فریده تیرگی روزگارش بیشتر شده و در نبود پدر درد از دست دادن مادر را میکشد، دردی که هرگز درمان نخواهد شد.

گزارشگر: لیدا نیازی

About Ariana News

Check Also

امریکا در اپریل همین سال ۴۶۰ بم بر افغانستان پرتاب کرده است

امریکا در جریان ماه اپریل همین سال دست کم چهارصد و شصت بم بر افغانستان …